Regulamin

 1. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 , a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Ewentualne wcześniejsze przyjazdy proszę ustalić telefonicznie.
  Właściciele Morskiego Zacisza – nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty bądź uszkodzenia przedmiotów użytkowych , pieniędzy, rzeczy itp. pozostawionych przez Gości w domku czy auta zaparkowanego przy domu.
 2. Wszystkie osoby przebywające w domku są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.
  Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do opieki nad nimi w trakcie pobytu. Odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
 3. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z ich winy.
 4. Przyjęcie domku bez uwag oznacza brak zastrzeżeń do wyposażenia, stanu technicznego i sanitarnego. Wszelki uwagi należy kierować do Właścicieli Morskiego Zacisza.
 5. Na terenie Morskiego Zacisza akceptujemy zwierzątka lecz oczekujemy od ich Właścicieli sprzątania nieczystości po nich.
 6. W czasie pobytu Gości nie zapewniamy sprzątania pomieszczeń. Utrzymanie porządku należy do obowiązków Gości.
 7. W trakcie pobytu Gości nie wymieniamy pościeli i ręczników. (tylko w sytuacjach alarmowych)
 8. Przyjęcie i zdanie domku odbywa się w obecności Właściciela domu.
 9. W domku obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 10. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel Morskiego Zacisza może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, która je narusza, bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany do końca pobyt.